EESTI

Digidiagnostika toetus

Alates oktoobrist on töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtetel võimalik taotleda EASist (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) digidiagnostika toetust, mis on loodud tööstusettevõtetes digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika läbiviimiseks.

Töötlev tööstus panustab Eesti majandusse kõige rohkem võrdluses teiste sektoritega, moodustades 15,4% SKPst ning on ka suurim tööandja ca 119 000 töötajaga (Statistikaamet 2017: Tööstus). Samas on näha tööstussektori investeeringutest, et viimastel aastatel on tööstusettevõtted vähendanud investeeringuid nii seadmetesse, tarkvarasse kui ka arvutisüsteemidesse (Statistikaamet 2018: Ettevõtete investeeringud põhivarasse). Investeeringute vähenemise peamiseks põhjuseks on kasvavad tööjõukulud, mis näitab, et Eesti tööstussektoril on kasutamata potentsiaali.

Kasutamata potentsiaal tuleb pöörata kasvuks läbi suurema efektiivsuse

Kasvu on võimalik saavutada läbi efektiivse tootmise, mis tähendab toimivaid ja efektiivseid protsesse ning kõrget automatiseeritust, robotiseeritust ja digitaliseeritust. Sel viisil on võimalik vähendada rutiinseid ja madalat lisandväärtust loovaid töökohti, kasutada olemasolevaid ressursse maksimaalselt ning tõsta tootmisvõimekust. Efektiivne tootmine tõstab oluliselt tööstusettevõtete konkurentsivõimet, turgutab majandust ning loob aluse tõusta madala lisandväärtusega allhankijatest kõrge lisandväärtusega omatoodete tootjateks, mis on oluline suund tööstussektoris, kuna Eesti on järk-järgult muutumas kõrge tööjõukuludega riigiks.

Selleks, et tõsta efektiivsust läbi digitaliseerimise on EAS loonud ettevõtjale võimaluse tellida soodustingimustel digidiagnostikat. Digidiagnostika annab detailse ülevaate koos põhjaliku analüüsi ja konkreetsete lahendusettepanekutega ettevõtte tegevustest, mida oleks digitaliseerimise ja automatiseerimise ning töökorralduslike muudatuste abil võimalik tõhusamaks muuta. Toetuse taotlemiseks on ettevõttel vaja leida kogemustega diagnostika läbiviija ning saata EASi saadud hinnapakkumine koos diagnostika teenusepakkuja referentsidega.

Kompetentse digidiagnostika läbiviija olemasolu korral annab EAS ettevõttele abistavad juhendid diagnostika läbiviimiseks. Peale diagnostika teostamist esitab ettevõte EASile valminud digidiagnostika toetuse andmise tingimustele vastavuse hindamiseks, mille järel teeb EAS toetuse väljamaksmise otsuse. Toetuse kohta on võimalik lugeda rohkem www.eas.ee/digidiagnostika.

Kersti Kuusksalu
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse projektijuht