EESTI

Click & Grow edulugu jõuab ettevõtlusteatri kaudu lavadele

Juuli keskpaigast alanud Ettevõtlusteatri teisel hooajal valmib uus lugu, mis tutvustab Click & Grow kasvamist ideest rahvusvahelise tooteni. Etendus-seminar jõuab noorte ettevõtlushuvilisteni 2014. aasta jaanuaris.

Ettevõtlusteater on uudne ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õpetamise metoodika, mis on suunatud kõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilastele, gümnaasiumite õpilastele ning ametikoolide ja põhikooli viimaste klasside õpilastele.

Muutuvat keskkonda arvestav ja noortele sobiv lähenemine toetab ettevõtliku hoiaku omaksvõtmist, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, eesmärgipärane tegutsemine, arukas juhtimine ning võimekus oma ideed ja mõtted tegudeks muuta.

“Click & Grow asutaja Mattias Leppa loo toome lavale  koostöös noortega. Näitame vaatajale, kuidas algselt paberile kirjapandud kentsakast ideest lillepottidest, kus lilled kasvavad ilma mullata toitelahuste abil, on välja kujunenud miljarditele inimestele üle maailma mõeldud toode,“ ütles eduloo lavale toomist koordineeriv Siiri Kohver.

Click & Grow loo toob Ettevõtlusteater avalikkuse ette  koostöös seitsmeteistkümne partneriga nii avalikust kui erasektorist ning Hasartmaksumängu Nõukogu toel.

Sama projekti raamas saab kõik Ettevõtlusteatri poolt loodu koondatud teatri kodulehele, kuhu lisanduvad värsked õppematerjalid näidisfilmide kujul. Koduleht muutub avalikuks augusti keskpaigast alates, seni saab teatri toimetusi jälgida Ettevõtlusteatri Facebook´i lehelt.