EESTI

Bonava Eesti hoolib ka alltöövõtjate tööohutusest

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. 2018. aastal võitis väikeettevõtete kategoorias Bonava Eesti. Bonava on ettevõte, kus töötervishoid ja tööohutus on ehitusplatsil heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest.

Bonava on välja kasvanud ehitusettevõttest NCC ning see on üks juhtivaid elamuarenduse ettevõtteid Põhja-Euroopas. 2016. aasta kevadel sai NCC elamuarendusega tegelevast harust eraldi ettevõte ning kasutusele võeti uus kaubamärk Bonava. Bo tähendab rootsi keeles elamist ja nav keskust. Seega väljendab kaubamärgi nimi ettevõtte põhitegevust: mitte ainult kortermajade, vaid elukeskkondade ja terviklike naabruskondade rajamine. Bonava tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis. Eestis tegutsemise 14 aasta jooksul on Bonava arendanud ja müünud üle 1900 uue kodu.

Bonava strateegia on rajada efektiivseid ja kvaliteetseid kättesaadava hinnaga kodusid paljudele inimestele. See tähendab, et tootearenduses keskendutakse suurema efektiivsuse saavutamisele, näiteks tegeletakse aktiivselt valdkonna digitaliseerimise ja tehnoloogilise arenguga.


Innovatiivne töötervishoid ja -ohutus


Tööohutus on kogu Bonava Grupis strateegiliselt väga olulisel kohal ja tööohutuse näitaja on üks indikaator, mille põhjal hinnatakse ettevõtte edukust (kasumi, müügitulemuste jms näitajate kõrval). Täpse ja objektiivse ülevaate saamiseks kasutatakse tööohutuse hindamiseks Soome tööohutuse instituudi väljatöötatud süsteemi. Tegutseb tööohutuse koordinaator ning regulaarselt hindab seda valdkonda ka välisaudiitor.

Skandinaavia ettevõttena on Rootsi ja Soome eeskujul ka Eestis juurutatud tööohutusalased tegevused ning seatud sisemised nõuded, mis ületavad siinsete seaduste nõudeid. Bonavas lähenetakse tööohutusele väga süsteemselt ning kasutusel on ka innovaatilised lahendused, et kaasata võimalikult palju inimesi tööohutusalasesse tegevusse.

Näiteks kasutatakse spetsiaalset mobiilset rakendust BIA, kus igaüks saab registreerida tööohutuse, töökeskkonna ja turvalisusega seotud juhtumid. Lisaks innovaatilistele lahendustele peetakse tööohutustegevuse puhul teistest eristuvaks lähenemiseks seda, et pelgalt rikkumiste fikseerimise ja käskkirjade jagamise asemel koolitatakse ja juhendatakse Bonavas oma alltöövõtjaid samamoodi nagu oma ettevõtte töötajaid, et muuta tööprotsessi ohutumaks.

 

Tööohutuse teabepäev kaheksas riigis

Bonavas peetakse tähtsaks tööohutuskultuuri tõstmist ning soovitakse olla oma alltöövõtjatele usaldusväärne ja hea koostööpartner. Kord aastas toimub kõigi kaheksa riigi Bonava kontorites ja ehitusplatsidel ühel ajal ka tööohutuse teabepäev, kus kõik töötajad ja alltöövõtjad lahendavad tööohutusülesandeid ning pööravad teemale suurt tähelepanu.

Hea töökeskkond pole aga ainult ohutu ehitusplats ja kontor, vaid laiemalt töötajate tervise eest hoolitsemine. Bonava toetab töötajate sportlikke ja tervist edendavaid tegevusi, kompenseerib haiguspäevi, täiustab kontori keskkonda, et töötajatel oleks meeldiv nii töötada kui ka puhkehetki võtta.

Tööohutuse ja töötajate tervise süstemaatiline edendamine on Bonava oluline konkurentsieelis − seda olukorras, kus konkurents headele töötajatele on väga tihe ning mitmes valdkonnas on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Seetõttu on ettevõttel spetsialistide leidmiseks ja hoidmiseks oluline pakkuda muude hüvede kõrval ka lisaväärtusi.

Tunnustusega „Hea töökeskkond” soovib tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Auhind anti välja juba neljandat korda. 2018. aastal võitis suurettevõtete kategoorias Saaremaa Piimatööstus, varem on auhinna saanud Crystalsol, Tallinna Vesi, Saku Metall, Harju Elekter Teletehnika, Baltic Oil Service ja Derivco Estonia.

 

Aleksander Simakov
Bonava Eesti tööohutusjuht