Vota uhendust
Oleme alati rõõmuga valmis Teie mõtteid kuulama ning omalt poolt nõuga ja jõuga toetama!

  Kasulik info

  Ettevõtjate õiguseid aitab tagada SOLVIT

  Paljud Eesti ettevõtjad tegutsevad kas alaliselt või ajutiselt ka teistes Euroopa Liidu riikides, kus vaatamata ühtlustatud reeglitele võib tekkida probleeme ametiasutustega. Sellisel juhul saab abiks olla liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik SOLVIT, mille keskused tegutsevad lisaks EL liikmesriikidele ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Tegemist on nii ettevõtjatele kui kodanikele mõeldud tasuta teenusega, mis on loodud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks. Lahendus püütakse leida 10 nädala jooksul.

   

  SOLVIT saab abi osutada üksnes siis, kui mõne teise liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Euroopa Liidu õigust. Näiteks kui takistatakse toodete või teenuste turule pääsu, riigihangetes osalemist, käibemaksu tagastamist, kapitali ja maksete vaba liikumist. Paljud ettevõtjad on abi saanud seoses ebaõiglaselt määratud trahvidega. SOLVIT ei saa sekkuda kaebustesse, mille osas on alustatud kohtumenetlust. Kui SOLVITi kaudu ei õnnestu kaebust lahendada, võib pöörduda oma riigi kohtu poole või esitada ametlik kaebus Euroopa Komisjonile.

   

  SOLVIT ei tegele ettevõtjate vahelise ega tarbijatega seotud kaebustega, juriidilise nõustamise ega infopäringutele vastamisega.

   

  SOLVIT menetleb aastas ligi 5 000 kaebust, millest lahendatakse ligi 90%. Lõviosa moodustavad kodanike probleemid (eelkõige sotsiaalkindlustuse valdkonnas), ettevõtjad eelistavad üldjuhul pöörduda pigem otse kohtusse või aja- ja rahakulu tõttu loobuvad üldse kaebuse esitamisest. Siiski julgustame ka ettevõtjaid oma piiriüleste muredega meie poole pöörduma!

  Eelmisel aastal näiteks aitasime edukalt lahendada kahe Eesti ettevõtja trahvidega seotud kaebused:

  • Saksamaal kontrolliti rahvusvahelist veosevedu teostavat autojuhti, kes on Venemaa kodanik, kuid omab Eestis pikaajalise elaniku staatust. Kuigi asjakohane tekst oli autojuhi ID-kaardil nii eesti kui inglise keeles olemas, karistati autojuhti juhitunnistuse mitteesitamise eest 148 euro ning ettevõtet 3 154 euro suuruse trahviga. Tänu SOLVITi sekkumisele tühistati mõlemad trahviotsused ning Saksamaa ametiasutus nõustus, et nad olid trahvide määramisel rikkunud EL määrust 1072/2009. Probleemi kiirele lahendamisele aitas kaasa asjaolu, et kaks sarnast kaasust Hollandi ja Saksamaaga olid varasemalt edukalt lahendatud. Probleem lahendati 32 päevaga.

   

   

  • Eesti transpordifirma veokil tuvastati Hollandis, et sõidumeerik asub vales kohas. Kuigi ettevõtja selgitas, et kõikidel Mercedes-Benz autotreileritel on sõidumeerikud paigaldatud tootja poolt samasse kohta, esitati ettevõtjale trahv summas 4 400 eurot. Ettevõtja vaidlustas selle SOLVITi kaudu, mille tulemusel loobus Hollandi ametkond trahvinõudest. Probleem lahendati 36 päevaga.

   

   

  Eesti SOLVIT-keskus tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonnas.

   

  Kontaktid:

  Tel: 6 256 489, 6 397 617

  E-post: solvit.eesti@mkm.ee

  www.mkm.ee/et/solvit

   

  Kaebuse elektrooniline vorm

   

  Lisainfo:

  http://ec.europa.eu/solvit/index_et.htm

  Invent Baltics OÜ

  Tartu Teaduspark

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

  Baltic Innovation Agency OÜ

  Tallinna Teaduspark Tehnopol

  Meie partnerid

  Kes aitavad teil laieneda Eestist välismaale ja ka välismaal edasi

  Viimased uudised

  Edulood

  Tarmetec OÜ (Metec)

  Metec on Euroopa juhtiv autode lisavarustuse arendaja ja valmistaja. Pakuvad lisavarustusprogrammi kõikidele tarbesõidukitele – alates raskeveokitest kuni pick-up autodeni. Kaubanduskoda edastas ettevõttele Enterprise Europe Networki Rootsi partneri päringu, kus Rootsi ettevõte otsis koostööpartnerit. Hr Diimar…

  Lea