Vota uhendust

Author Archive

Innovatsiooni toetavate taotlusvoorude infoseminar, 25.01.2022, kell 14.00

Eesti Teadusagentuur koostöös partneritega kutsub 25. jaanuaril kell 14-16 osalema Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) innovatsioonikogukondade (KIC-de) võimalusi ja taotlusvoore tutvustaval veebiseminaril. Samuti antakse ülevaade, millega tegelevad KIC-dega seotud Eestis asetsevad RIS HUB-d.

Seminari sihtrühmaks on idu- ja võrsettevõtted, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d), ülikoolid, teaduskeskused, tudengid.

Veebiseminar toimub Zoomis. Üritusele saab registreeruda SIIN. Osalemise link saadetakse registreerunutele üritusele eelneval õhtul. Palume registreeruda hiljemalt 24. jaanuaril.

PÄEVAKAVA

 • EIT Climate-KIC – Erki Ani (Cleantech ForEst)
 • EIT Digital – Janno Viiding (EIT Digital)
 • EIT Food – Eleri Seer (Tartu BT Park)
 • EIT Raw Materials – Veiko Karu (TTÜ)
 • EIT Health – Marie Külvik (Tartu BT Park)
 • EIT Manufacturing – Friedrich Kaasik (TÜ)
 • EIT Urban Mobility – Vallo Mulk (TÜ)

Seminari modereerivad Margit Ilves (ETAg) ja Marko Rillo (CreaWity)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu ainulaadne asutus, mis soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust ülemaailmsetele probleemidele lahenduste leidmiseks. Instituut on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ osa. EIT toetab pikaajalisi partnerlusi, üleeuroopalisi innovatsioonikogukondasid (KIC-id), mis hõlmavad endas valdavalt teadus- ja kõrgharidusasutusi ning ettevõtteid, lisaks muid sidusrühmi. Erinevad KIC-id tegelevad lahenduste otsimisega konkreetsele probleemile nagu kliimamuutused, kestlik energia, tooraine nappus, tervislikud eluviisid ja toit jmt. KIC-id toetavad uute ettevõtete tekkimist, uute toodete ja teenuste arendamist, uue ettevõtjate põlvkonna kujunemist – tudengite ettevõtlikkust uudsete õppekavade loomise jm tegevuste kaudu. 2022. aastal tegutseb kaheksa valdkondlikku KIC-i. Eestis tegutsevad valdkondlike KIC-de RIS HUB-id, mille eesmärk on mh parandada Eesti organisatsioonide esindatust KIC-des. Täpsema info ja kontaktid leiab siit.

Loe “Euroopa horisondi” Euroopa innovatsioonimaastiku toetamise meetmetest siit.

Lisainfo:
Margit Ilves
Tel: 7 317 352
Margit.Ilves@etag.ee

Personaliseeritud meditsiini kontaktkohtumiste üritus “Life-on-Chip”

Olete oodatud konverentsile (Initiating Convergence in Health Technologies) ja kontaktkohtumiste üritusele, kuhu on oodatud valdkonnas tegutsevad erinevad sihtrühmad – ettevõtted, uurimisinstituudid, klastrid ja teised seotud tehnoloogiate, bioteaduste ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad sihtrühmad, kes soovivad rohkem teada saada viimastest uuendustest ja trendidest tervishoius ning luua uusi kasulikke koostöö kontakte.

Mikro- ja nanotehnoloogia, tehisintellekt, robootika, uudsed tootmistehnoloogiad ja suurandmed avaldavad suurt mõju kõikidele tööstusharudele, kuid võib-olla on nende suurim oodatav potentsiaalne mõju tervise- ja bioteadustes. Koos pidevalt kasvavate bioloogiliste arusaamade ja avastustega võimaldavad saadud uuendused põnevaid rakendusi, mis kiirendavad ja muudavad tervishoiusüsteemi.

Fookus sektoritel:

– Meditsiin, inimtervis

– Bioloogiateadustega seotud mikro- ja nanotehnoloogia

– E-tervis

Lisainfo ja registreerimine avatud 9. veebruarini 2021 aadressil  https://life-on-chip-2022.b2match.io/

Töötoad, võrgustumise üritused ja B2B kohtumised Dubais @World Expo 2020

Ürituse fookusteemad: IKT, mobiilsus, transport ja logistika, infrastruktuur, taastuvenergia, energiatõhusus, ringmajandus, ökoinnovatsioon, ökoehitus, säästev areng, bioteadused ja tervisetehnoloogia, teenused ettevõtetele, turism.

Lisainfo ja registreerimine: https://dubai2020.b2fair.com/

Inglise keel suhu e-õppes

Multilingua Keelekeskus on tegutsenud üle 25 aasta ja selle ajaga oleme saanud suurimaks keeleõpet pakkuvaks kooliks Eestis. Korraldame keeleõpet nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks 20 võõrkeele õpetamisele ja keelenõustamisele oleme arenemas kompetentsikeskuseks, kus teeme ka koolitusi haridustöötajatele ja ettevõtete meeskondadele.

Paari viimase aasta jooksul, mil pandeemia on mõjutanud paljude ettevõtete töörütmi, on Multilinguaski välja kujunenud n-ö uus normaalsus, et keeletunde viiakse läbi distantsõppes, omandades võõrkeelt virtuaalses klassiruumis. Selle eeliseks on, et ühes keeletunnis võivad koos olla õppijad, kes ei viibi ühes linnas, riigis või ajatsooniski. Samuti pakutakse keeleõppevõimalusi hübriidses klassiruumis, mis tähendab, et osa õppijaid ja õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised aga integreeritakse veebiplatvormi vahendusel distantsilt.

Seega seisab Multilingua ees lähiaja üks suurimatest väljakutsetest harida nii õpetajaid kui ka õppijad tehnoloogia kõige uuemate lahendustega, et kõik saaksid moodsatest keeleõppevõimalustest maksimaalset kasu. Seetõttu on Multilinguas loodud digiõppe valdkonnajuhi ametikoht. Samuti koolitame regulaarselt oma õpetajaid ning pakume neile võimalust osaleda isikliku ja professionaalse arengu programmis.

Sel aastal lõi Multilingua keelekeskus Enterprise Europe Networki (EEN) võrgustiku kaastoel kontaktid Suurbritannia ettevõttega Perfectly Spoken. See on inglise keele kursusi pakkuv e-õppe keskkond. Siin saavad inglise keelt õppida nii iseseisvad keeleomandajad kui ka need, kes eelistavad n-ö kombineeritud õpet – veebiplatvorm toetab ja täiendab Multilingua õpetajaga klassiruumis läbi töötatud õppematerjale.

Koostööleping Multilingua ja Perfectly Spokeni vahel on praeguseks sõlmitud ning loodame arenevat koostööd, et pakkuda oma klientidele veebikeskkonnas inglise keele õppimiseks veelgi laiemaid võimalusi, kus pidevalt täiendatud nüüdisaegsed õppematerjalid on sobivad nii algajatele (A1 tasemel) kui ka juba kõrgemate keeletasemete (kaasa arvatud C2 keeletaseme) valdajatele.

Hannela Tamagno
Multilingua Keelekeskuse projektijuht

Kursuse lõpetamine EKA katusel

Hiina, Euroopa jt maailma riikide ettevõtete online kontaktkohtumiste üritus

Hiina Enterprise Europe Network korraldab uute kasumilike ärikontaktide loomiseks Euroopa, Hiina (Henani) jt maailma riikide ettevõtetele online kontaktkohtumiste ürituse, mis toimub online kujul Expo 2020 Dubai raames.

Ürituse fookuses tööstusharud:

 • Autoosad
 • Põllumajandus ja toiduainetetööstus
 • Arstiabi
 • Ehitus ja ehitusmaterjalid
 • Masina valmistamine
 • Keskkonnakaitse
 • Ühistransport
 • Meelelahutustehnika
 • Elektroonika ja elektriseadmed
 • Piiriülene e-kaubandus

Lisainfo ja registreerimine avatud 17.12.2021 aadressil https://b2b-of-henanweek-expo2020dubai.b2match.io/

ENRICH Silicon Valley rahastamise ja investorüritus USAs

Rahvusvahelise CES 2022 messi raames toimub põnev võrgustumise üritus, võimaldades huvitatud Euroopa Liidu tehnoloogia ettevõtetel investoritele pitchida, aga ka oma ettevõtet USA-s tutvustada “ENRICH Silicon Valley Funding Summit (CES 2022)” ürituse raames.

Huvitatud ettevõtetel ja start-upidel on võimalik taotleda tasuta või soodushinnaga osalemist, asukohaga Venetia hotell, Sandsi konverentsikeskuses, Las Vegas, NV. Samuti pakutakse osalemist USA turule sisenemise koolitusel.

Üritus korraldatakse koostöös ENRICH USAga, mis on Euroopa Komisjoni rahastatud algatus.

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 24. detsember 2021 ENRICH-i USA kodulehel: https://www.enrichintheusa.com/funding-summits

TORINO FASHION MATCH 2021: moe valdkonna kontaktide loomise üritus

Olete oodatud osalema, et täiendada oma teadmisi ja luua uusi ärikontakte moetööstuses – rahvusvahelisi partnerlusi, kohtuda moetööstuse ostjate, e-kaubanduse platvormide või investoritega või tulge avastama uusi trende teemal #innovatsioon #moetehnoloogia #jätkusuutlik rahastamine moetööstuses #ringmood

Üritus toob kokku ettevõtteid, ostjaid, tarnijaid, eksperdid ja investoreid paljudest Euroopa riikidest.

Teemad

 • Tekstiil ja mood (rõivad ja moeaksessuaarid)
 • Loomemajandus (ehete tarvikud)
 • Moetööstusega seotud IKT lahendused
 • Jaekaubandus | e-kaubandus
 • Investeeringud moetööstusele – naisettevõtlus

Üritusele on oodatud:

 • Moedisainerid | startups | uuenduslikud kaubamärgid
 • tekstiili- ja aksessuaaride tootmisettevõtted
 • jaemüüjad | turustajad | müügiagendid | moekauplused
 • e-kaubanduse platvormid
 • PR -agentuurid | turundus-äri eksperdid ja äri arendamine
 • ostjad | kaubandusagendid, kes on huvitatud uute toodete leidmisest
 • IKT -teenuste pakkujad moetööstusele
 • investorid keskendudes moetööstusele ja naisettevõtlusele

Kasutage seda huvitavat võimalust uute ärikontaktide ja lepingute loomiseks!

Registreerimine avatud kuni 11. November 2021 https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home

Farmaatsia, kosmeetika, biotehnoloogia, laborimaterjalid ja sanitaarbiotehnoloogia: mess, foorum ja B2B kontaktkohtumised

Olete oodatud juba seitsmendat korda toimuvale ürituse, et luua uusi ja kasumlikke kontakte võimalike tehnoloogiliste ja kaubanduspartnerite jt koostööpartnerite leidmiseks.

Valdkonnad:

Registreerimine kuni 29. oktoobrini https://farmaforum2020.b2match.io/ kaudu.

 • Protsesside automatiseerimine.
 • Farmaatsiarajatiste ehitamine ja projekteerimine.
 • Nõustamine ja teenused.
 • Analüüsi- ja uurimistööks vajalike seadmete ja seadmete tootjad ja turustajad.
 • Tööstuse tarnijad Biotech-Pharmaceuticals.
 • Pakkimisseadmed ja -masinad.
 • Seadmed, masinad, tootmissüsteemid.
 • Steriliseerimine
 • Hügieen, ohutus ja keskkond.
 • Logistika, levitamine ja ladustamine.
 • Toormaterjal.
 • Allhange.
 • Laborite rõivaste tarnijad.
 • Puhtad toad.
 • Registreerimised ja patendid
 • Reguleerivad küsimused
 • IT -lahendused, tarkvara
 • Valideerimised ja sertifikaadid

Tööstushügieeni ja -puhastusvaldkonna näitus ja kontaktkohtumised: Hygienalia 2021

Olete oodatud osalema Hispaania puhastuse ja professionaalse hügieeni juhtivale näitusele, mis toimub hübriidüritusena (kohapeal/online).

Oodatud on osalema tööstuslikud kasutajad, toit ja horeca valdkond, tervishoid, vaba aeg, haridus ning transpordi- ja turustussektori spetsialistid.

Esindatud sektorid
Tarvikud ja tööriistad
Tselluloos tervishoiu jaoks
Keemilised tooted
Keskkond
Tööstuslikud puhastusmasinad
Pesu
Kahjuritõrje
Teenused
Vormiriided

Registreerimine avatud 10.novembrini, lisainfo aadressil https://hygienalia-fair-brokerage-event.b2match.io/

Vesiniku valdkonna näitus, foorum ja kontaktkohtumiste üritus: H2-World

Olete oodatud teadmisi koguma ja kontakte looma juhtivate vesinikuekspertide ning ettevõtjatega Koreast ja kogu maailmast. Jagage teadmisi, alustage uut äri ja leidke koostööpartnereid. Üritus on hübriid-formaadis, kohapeal ja onlines.

H2-Worldis kohapeal leiab aset rahvusvaheline vesinikuenergia näitus ja foorum,  kus osalevad Lõuna-Korea ja rahvusvahelised ettevõtted ning eksperdid, et arutada vesinikustrateegia, vesiniku liikuvuse, kütuseelementide ja energia tootmist.

Põhivaldkonnad:
Kütuseelementide tehnoloogiad
Vesiniku liikuvuse rakendused
Vesiniku tootmine

Registreerimine avatud kuni 07. novembrini aadressil https://fostering-hydrogen-connections-at-h2world.b2match.io/