Vota uhendust

Author Archive

Euroopa innovatsiooniökosüsteemid (EIE tööprogramm) ja innovatsioonimaastik Balti riikides, veebiseminar 29. aprillil kell 11-13

Kas teadsite, et Euroopa Horisont raamprogramm toetab nüüd ka Euroopa innovatsiooniökosüsteeme, aidates nii kaasa ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerimisele.
Olete oodatud osalema 29. aprillil kell 11-13.00 toimuvale Euroopa Horisondi raamprogrammi Euroopa Innovatsiooniökosüsteeme (EIE) tutvustavale veebiseminarile.
Seminar on mõeldud innovatsiooni ökosüsteemide sidusrühmadele: ettevõtted, iduettevõtted, ettevõtete ühendused, investorid, fondid, inkubaatorid, kiirendid, teadus- ja tehnoloogiaseirekeskused, klastrid, teadusasutused, ülikoolid, innovatsiooniagentuurid, kodanikuühendused, sotsiaalsed uuendajad.
Ootame osalema innovatsiooniahela organisatsioone avalikust ja erasektorist, üleriigilisi ja regionaalseid, kelle ülesandeks on innovatsiooni edendamine, toetamine ja rakendamine.

Seminar saab teoks Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroo, EAS, Läti Innovatsiooni ja Tehnoloogia Brüsseli Esinduse (Lat.tech), Leedu teadusarenduse ja innovatsiooni Brüsseli büroo (LINO) ning Leedu Teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogia agentuuri (MITA) koostööna.

Aeg: 29. aprill 2021 kell 11:00 kuni kell 13:00
Asukoht: Veebirakendus Zoom
Keel: In English 
Korraldaja: Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroo, EAS, Lat.tech, LINO, MITA

Kontakt
Eve Päärendson, EAS, eve.paarendson@eas.ee
Ülle Napa, Eesti Teadusagentuuris, ulle.napa@etag.ee

Päevakava

Seminari peaesineja Fabienne GAUTIER, Euroopa Komisjonist, annab põhjaliku ülevaate Euroopa innovatsiooni ökosüsteemide programmist (EIE) – eesmärkidest, sihtgrupist ning peagi avanevatest taotlusvoorudest. Balti riikide valitsuste esindajad tutvustavad riikide eesmärke innovatsiooni valdkonnas ning ootusi seoses Euroopa innovatsiooniökosüsteemide programmiga. Lisaks kuulete innovaatilisi väike – ja keskmise suurusega ettevõtteid hõlmavast Euroopa partnerlusest – Innovative SMEs ehk Eurostars programmist ning saate teada missugused siseriiklikud tugistruktuurid saavad teile EIE programmi osas abiks olla.

Eesti poolelt astuvad üles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Mikk VAHTRUS, EASist Eve PÄÄRENDSON ja Maria VÄRTON ning Eesti Teadusagentuuri Brüsseli büroost Ülle Napa.

11:00-11:10Opening Address
11:10-11:25Innovation landscape in Estonia, Latvia, Lithuania: overview of innovation policies and expectations regarding EIE
Mikk VAHTRUS, Scientific Adviser (RDI), Member of EIC/EIE Shadow Committee, Ministry of Economic Affairs and Communications of Estonia
Reinis ĀZIS, Deputy Director of Latvian Investment and Development Agency (LIAA), responsible for technology transfer and ecosystems
Ričardas VALANČIAUSKAS, Director of the Innovation and Industry Department at the Ministry of Economy and Innovation of Lithuania
11:25-12:45Introduction of EIE programme: the aim, target group, budget, upcoming calls
Fabienne GAUTIER, European CommissionQ&A session moderated by Dr Ülle Napa, Estonian Liaison Office for EU RTD in Brussels
12:45-12:50Eurostars/Innovative SMEs
Maria VÄRTON, Development cooperation expert, Trade and Innovation Centre, Enterprise Estonia
12:50-13:00Support networks: National Contact Points (NCPs), European Enterprise Network (EEN): Introduction of NCPs for EIE (Estonia, Latvia, Lithuania)
Rene TÕNNISSON, EEN´s Partner, Baltic Innovation Agency OÜ: EEN Contact point and EIE: what type of assistance they can offer?
13:00Closing remarks

Osalemistingimused

Seminar on inglise keeles ning toimub Zoom keskkonnas. Ürituse infoleht: Invitation-webinar-European-Innovation-Ecosystems-Baltic-April-29-002.pdf (eas.ee)

Üritus rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Registreerimine on võimalik kuni 27. arpillini,  registreeru SIIN.

Piiriülene kaubandus toodete puhul, millele liikmesriikides kehtivad erinevad nõuded

Euroopa Liidus jõustus 2020 uus vastastikuse tunnustamise määrus 2019/515. Vastastikuse tunnustamise üldpõhimõtte kohaselt peavad EL-i liikmesriigid laskma vabalt oma turule teises liikmesriigis õiguspäraselt turustatud toote isegi siis, kui sihtriigis kehtestatud nõuded neile on erinevad. Põhimõte pakub ettevõtjatele seega võimalust siseneda uutele Euroopa riikide turgudele ilma vajaduseta oma tooteid muuta. Põhimõte soodustab Eesti ettevõtjate piiriülest kaubandust EL-i suunal toodete puhul, mille nõuded on Euroopas osaliselt ühtlustatud või ühtlustamata, näiteks mööbel, väetis, osad ehitustooted.

Vastastikuse tunnustamise määrus pakub välja mitu uut lahendust, mis aitavad eksporti EL-i suunal edendada:

 • Uus määrus võimaldab ettevõtjal koostada ja pädevale asutusele edastada vabatahtliku vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni kauba seadusliku turustamise kohta. Deklaratsioon aitab ettevõtjatel tõendada, et kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult. Samal ajal aitab see pädevaid asutusi, mis toodete tehniliste nõuete osas järelevalvet teostavad, kauba hindamisel. Sihtliikmesriigi pädev asutus peab ettevõtjat teavitama, kui ta kavatseb hinnata, kas konkreetset kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult. Kui ettevõtja esitab sihtliikmesriigi pädevale asutusele vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni, ei nõua pädev asutus muud teavet ega tõendeid peale määrusega ettenähtute, et kontrollida, kas kaupa turustatakse teises liikmesriigis seaduslikult.
 • Kui ettevõtja soovib vaidlustada vastastikuse tunnustamise määruse alusel pädeva asutuse poolt tehtud otsust toote turulelaskmise kohta, on tal võimalus pöörduda SOLVIT võrgustiku poole. SOLVIT-i kaudu saavad Euroopa Liidu ettevõtjad lahendada kohtuväliselt probleeme, mis tekivad, kui teise liikmesriigi ametiasutus ei kohalda Euroopa Liidu siseturu õigusakte õigesti. SOLVIT-i eesmärk on leida lahendused 10 nädalaga – alates päevast, mil SOLVIT-i keskus võttis teie probleemi menetlusse riigis, kus probleem tekkis. Juhul, kui SOLVIT-i kaudu ei õnnestu probleemi lahendada, võib SOLVIT-keskus vastastikuse tunnustamise määruse kohaselt pöörduda Euroopa Komisjoni poole arvamuse saamiseks. Sel juhul pikeneb tähtaeg 45 päeva võrra.
 • Ettevõtjatel on võimalus pöörduda toodete kontaktpunkti poole, mille kaudu saab infot liikmesriikide poolt toodetele kehtestatud riigisiseste tehniliste tõkete ja vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta. Toodete kontaktpunktid vastavad päringutele 15 tööpäeva jooksul. Päringutele vastamise eest kontaktpunktid tasu ei nõua.

Täiendavat infot vastastikuse tunnustamise, SOLVIT võrgustiku, aga ka CE-märgisega seotud teemade kohta saab 30. märtsil toimuval Kaubandus-Tööstuskoja infopäeval https://www.koda.ee/et/sundmused/edukas-eksport-el-siseturul-vastastikku-tunnustamise-pohimote-ja-ce-margis.

Lisainfo: toodete kontaktpunkt https://www.mkm.ee/et/toodete-kontaktpunkt, SOLVIT https://www.mkm.ee/et/solvit

Virtuaalne IT ja IKT koostööpäev 2021: töötoad, B2B kohtumised

Olete oodatud üritusele, mis toob kokku ettevõtted, teadus- ja arendusasutused, investorid ja muud sihtrühmad üle kogu maailma. See on ainulaadne võimalus luua uusi kasumlikke ärikontakte, leida töövõtjaid, vahetada teavet ja koguda kogemusi IT-sektori uusimate turusuundumuste osas.

Põhiteemad

 • IKT tulevik (tehisintellekt, plokiahel, droonid, IoT, küberturvalisus, AR&VR)
 • Tarkvara (suurandmed, masinõpe, andmeanalüüs, mobiilirakendused)
 • Riistvara (manustatud süsteemid, inimese liidesed, andurid, 3D-printimine)
 • Väärtusahel (äriarendus, teadus- ja arendustegevus, testimine ja analüüs)
 • IT / IKT teenused (Fintech, e-tervis, e-kaubandus, sisseostmine)

Miks osaleda?

 • Ostja / ostjana – leidke kvalifitseeritud tarnijad
 • Lahenduste pakkujana – leidke uusi rahvusvahelisi kliente,
 • Tootearendajana – leidke uue tehnoloogia ja uuenduslike lahenduste arutamiseks partnerid.

Lisainfo ja registreerimine kuni 16.05.2021 aadressil https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/

Nutika tootmise B2B kontaktkohtumised

Kontaktkohtumiste üritus pakub võimalust kohtuda nutika tootmise ja tööstuse 4.0 valdkonnas töötavate ettevõtete, uurimiskeskuste, avaliku sektori esindajate ja teiste huvilistega. Osalejatel on samuti võimalus end kurssi viia uuemate kõrgtehnoloogiatega, institutsioonide ja linnade innovatsiooni vajadustega, lisaks VKE-de uute rakenduste ja suurettevõtete tehniliste väljakutsetega. Kontaktkohtumistele lisaks toimuvad virtuaalsed külastused, veebiseminar jm põnevat.

Põhiteemad

 • Täiustatud tootmislahendus: automaatsed materjalikäitlussüsteemid, koobastid
 • Lisandite tootmine
 • Põllumajandus 4.0
 • Tehisintellekt ja masinõpe tööstuslikeks rakendusteks
 • Rakendused sotsiaalmeedia andmete haldamiseks
 • Virtuaalse / liitreaalsuse / segareaalsuse rakendused tööstuses
 • Autonoomne tootmine
 • Autonoomne robot
 • Suurandmete analüüs
 • Küberfüüsikalised süsteemid
 • Küberturvalisus
 • Pilvetehnoloogiad
 • Digitaalne kaksik
 • Keskkonna jätkusuutlikkus
 • Inimese ja masina liidesed
 • Horisontaalne ja vertikaalne integratsioon
 • Tööstuslik asjade internet
 • Avaandmed ja avalik innovatsioon
 • Ennetav hooldus
 • Simulatsioon omavahel ühendatud masinate vahel
 • Süsteemi integreerimine

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 11.05.2021 aadressil https://smm2021.b2match.io/

Tarkvara päevad – töötoad, B2B kohtumised, pitchimine investoritele

Olete oodatud osalema tippsündmusele „Digitaalse äri tulevik – tarkvara päevad“, mille töötubades saab kuulda põnevaid ettekandeid esinejatelt nagu Ericsson, SAAB, LinkedIn, Amazon, IEEE, Viini linn ja paljud teised.
Töötubade fookusteemadeks on 5G, küberturvalisus, tehisintellekt ja eetika, andmete visualiseerimine, arendajate leidmine, tarkvarapatentimine, UX, SaaS Export ja palju muud. Start-up ideid on võimalik pitchida 50 rahvusvahelise investori ees. Või tulge leidke, nagu korraldajad kirjeldavad, „nõel heinakuhjast“ – B2B kohtumistel uute potentsiaalsete äripartneritega.

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 05.05.2021 aadressil https://2021.b2bsoftwaredays.com/

Connect Day: ühendame start-upid ettevõtete ja investoritega

Selle ürituse eesmärk on ühendada rahvusvahelised idufirmad ettevõtetega. Osalema on oodatud ettevõtted, kellele on oluline innovatsioon ja kes on huvitatud koostööst mh alustavate ettevõtetega, samuti on oodatud investoreid, kes otsivad idufirmade koostöös investeerimisvõimalusi.

Enterprise Europe Network ühendab selle ürituse raames oma jõud Austria ülemaailmse inkubaatori võrgu (GIN), Austria Majandusteenuste, Austria teadusuuringute edendamise agentuuri (FFG), Viini äriagentuuri, Austria Kaubanduskoja, aws i2 äriinglid ja INiTS, Viini kõrgtehnoloogia inkubaator jpt.

Eesmärk on kutsuda kohale välismaiseid idufirmasid, kes on huvitatud koostöövõimaluste arutamisest Austria jt Euroopa ettevõtetega.

Osalemine on avatud kõigile, kes on huvitatud idufirmade ja ettevõtete koostööst. B2B kohtumised on piiratud konkreetsetele sihtrühmadele. Osavõtt tasuta.

Lisainfo ja registreerimine on avatud kuni 30.04.2021 aadressil https://www.connectday.at/

Käivitunud Euroopa Horisont programmi eelseisvad toetuste võimalused

18.03.2021 käivitas Euroopa Komisjon Euroopa Horisont programmi raames uuendatud Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) programmi toetused kogumahus 10 miljardit eurot ning tulevastel taotlejatel on suurepärane võimalus järgi vaadata korraldatud informatiivset videoseminari lindistust EIC Applicants’ Day (europa.eu).

Kõik ühe katuse all: avatud on uus ühine IP Helpdeski veebileht

IP helpdeski (intellektuaalomandi nõuandekeskus) uus ja ühine veebisait on avatud. Pakkudes tasuta esmast intellektuaalomandi alast nõu Euroopa väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) intellektuaalomandi haldamisel, kaitsmisel ja jõustamisel, koosneb IP helpdesk viiest piirkondlikust intellektuaalomandi nõuandekeskusest: Hiina, Euroopa, Ladina-Ameerika, Kagu-Aasia ja viimati lisandunud India. Lisaks abistab Euroopa IP helpdesk Euroopa Liidu (EL) VKEsid ja teadlasi intellektuaalomandi küsimustega ELi rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektide kontekstis.

IP helpdeski ühise veebilehe käivitamine on peamine nurgakivi Euroopa Komisjoni strateegias luua tugev IP helpdeski bränd ja informatsioonikeskus, aitamaks VKEdel orienteeruda viie piirkondliku IP helpdeski teenustes.

Uus veebileht on seega keskne juurdepääsupunkt suurele hulgale piirkondlike IP helpdeskide materjalidele, näiteks infolehtedele ja juhenditele, mis katavad  erinevaid IO teemasid ja arvestavad erineva IO teadmiste tasemetega. Materjale on nii algtasemele alates IO põhitõdede tundma õppimisest kui ka edasijõudnutele (näiteks IO õiguste rikkumine ja jõustamine või IO Horisont 2020 ja teistes Euroopa projektides).

Lisaks innustatakse VKEsid kasutama piirkondlikke IO abitelefone, olema kursis viimaste IO alaste uudistega või tutvuma erinevate IO koolituste ja üritustega, mida pakub IP helpdeski meeskond.

Külastage uut IP helpdeski veebilehte aadressil:  https://ec.europa.eu/ip-helpdesk

Tootmise ja jaemüügi ümberkujundamine – äritegevuse sisuliseks ja jätkusuutlikuks uuendamiseks

See virtuaalne üritus Maltalt kutsub osalema ja toob kokku tootmise-, jaemüügi- ja tehnoloogiaettevõtted ning äriteenuste pakkujad, avaliku sektori esindajad ning teadlased, et õppida, kohtuda ja osaleda praeguses taastumisfaasis oma tegevuse ümberkorraldamiseks, tehnoloogia kasutamise optimeerimiseks ja uute rahvusvaheliste turgude leidmiseks, eriti kus on kasutusel jätkusuutlikud praktikad.

14.-15. aprillil töötlev tööstus
28.-29. aprillil jaemüük

Seotud tööstussektorid

 • Automaatika / robootika
 • Biotehnoloogia
 • Ehitustehnika
 • Elektroonika, mikroelektroonika
 • Keskkond
 • Tööstuslik tootmine
 • Infotöötlus, infosüsteemid
 • Infotehnoloogia

Lisainfo ja registreerimine on avatud kuni 14.04.2021 https://re-engineering-manufacturing-retail-newnorm.b2match.io/

Hannoveri tehnoloogia- ja ettevõtluskoostöö kontaktkohtumised

Aprillis toimub Saksamaal traditsiooniline Hannoveri mess ja B2B kohtumiste üritus, aga koroona tõttu leiavad mõlemad turvaliselt aset virtuaalselt. Olete oodatud osalema, et end kurssi viia uute tehnoloogiate, kontseptsioonide ja lahendustega ja muidugi uusi kasumlikke kontakte looma, et edendada oma toodete ja teenuste rahvusvahelist turundust/müüki.

Seotud tööstussektorid: Automaatika / robootika, energia, tööstus ja tööstuslik tootmine

Tehnoloogia märksõnad:

 • Automaatika, robootika juhtimissüsteemid
 • 3D-printimine
 • Sisseehitatud- ja reaalajasüsteemid
 • Trükitud ja integreeritud vooluringid
 • Tehisintellekt (AI)
 • Simulatsioon
 • Kaugjuhtimispult
 • Hoolduse juhtimissüsteem
 • Operatsiooni planeerimise ja ajastamise süsteem
 • Tööpingid
 • Protsessi automatiseerimine
 • Tootmisettevõtete võrgud
 • Komponentide integreerimine
 • Tarneahel
 • Infotöötlus ja -süsteemid, töövoog
 • Tehase projekteerimine ja hooldus
 • Liimid
 • Komposiitmaterjalid

Lisainfo ja registreerimine on avatud kuni 4.04.2021 https://technology-business-cooperation-days-2021.b2match.io/