Vota uhendust

Author Archive

Katari virtuaalne näitus ja kontaktkohtumised

Viimase kahe aasta jooksul viiendat korda toimuv virtuaalsest näitusest ja b2b üritusest on seni osa võtnud juba üle 3000 ettevõtja. Üritusele on oodatud uusi ärikontakte looma maaletoojaid, hulgimüüjaid, turustajaid ja teised ettevõtted, kes tegutsevad järgmistes valdkondades:

 • Konstruktsioonid, ehitusmaterjalid, kemikaalid ja elektriseadmed
 • Plastik ja pakend
 • Keemiatooted
 • Pabertooted
 • Kiiresti liikuvad tarbekaubad (FMCG)
 • Toit ja jook
 •  IKT-teenused ja idufirmad
 • Farmaatsia, tervishoid ja meditsiiniseadmed
 • Üldine kauplemine erinevate toodetega

Osavõtt on tasuta. Lisainfo ja registreerimine https://matchmaking.qdb.qa

TorinoFashionMatch 2022: moe-, tekstiili- ja disainivaldkonna kontaktkohtumised

Üritusele on oodatud uusi moetrende uudistama ja kasumlikke ärikontakte looma tekstiili-, moe- ja disainivaldkonnas tegutsevad ettevõtted, ostjad, jaemüüjad, tarnijad, eksperdid ja investorid.

Märksõnad:

 • Tekstiil ja mood (rõivad ja moeaksessuaarid)
 • Loomemajandus (tekstiil ja mood, jalatsid, nahk, aksessuaarid ja ehted)
 • Moetööstusega seotud IKT-lahendused
 • Jaemüük, e-kaubandus
 • Investeeringud moetööstusesse, naisettevõtlus
 • Jätkusuutlikkus ja ringmood

Osavõtt tasuta. Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 3. juuli 2022 aadressil: b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
 

Tark hoone Levante 2022: virtuaalne kontaktkohtumiste üritus

Mitmete osapoolte ühistöö on viinud kontaktkohtumiste ürituseni, mille fookuses on kodumajade automatiseerimine, süsteemiintegratsioon, turvalisus, energiakasutus jpm, mis toetab energiatõhusust ning lisaks muudki.

Märksõnad:

 • Energiatõhusus ja HVAC
 • Taastuvad energiad
 • Turvalisus
 • Smart City tehnoloogiad
 • Ühenduvus
 • Audio/Video
 • Koduautomaatika
 • Elektrisüsteemid ja nutikas valgustus

Üritusele on oodatud valdkonnas tegutsevad paigaldajad, disainerid, IKT juhid, süsteemiintegraatorid, ettevõtte töövõtjad, hulgimüüjad ja turustajad, riigihaldusasutused, hoonehaldurid.

Osavõtt on tasuta. Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 20.06.2022 aadressil smart-building-levante-2022.b2match.io/
 

Tutvu koostööpakkumistega Euroopast

Ettevõtjate õigusi aitab Euroopa Liidu siseturul tagada SOLVIT

On sul mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis tekkinud olukord, kus ametkonnad ei tegutse kooskõlas ühtlustatud reeglitega? Kas on viivitatud käibemaksu tagastamisega või on su ettevõtet ebaõiglaselt trahvitud? Kas sul on põhjendamatuid takistusi oma toodete tarnimisel või teenuste osutamisel?

Sellistes olukordades võib abiks olla liikmesriikide vaheline koostöövõrgustik SOLVIT, mille keskused tegutsevad lisaks EL-i liikmesriikidele ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis. See on tasuta teenus, mis on loodud siseturu probleemide kiireks ja efektiivseks kohtuvälisekslahendamiseks. SOLVIT-võrgustikus püütakse tekkinud probleemile leida lahendus kümne nädala jooksul.


Kui ametiasutus rikub reegleid

SOLVIT saab abi osutada üksnes siis, kui mõne teise liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Euroopa Liidu õigust – kas direktiivi, otsekohalduva määruse või ka Euroopa Liidu asutamislepingu sätteid. Kui nõue on kehtestatud liikmesriigi enda poolt valdkonnas, mis ei ole Euroopa Liidu õigusega reguleeritud, siis SOLVIT kahjuks aidata ei saa. Samuti ei saa SOLVIT sekkuda kaebustesse, mille suhtes on alustatud kohtumenetlust. Tuleb rõhutada, et SOLVIT on liikmesriikide vaheline vabatahtlik koostöövõrgustik, mis eeldab asutustevahelist koostöövalmidust. Kui SOLVIT-i kaudu ei õnnestu kaebust lahendada, tuleb pöörduda kohtu poole või esitada ametlik kaebus Euroopa Komisjonile.

SOLVIT-võrgustik menetleb aastas ligi 5000 kaebust, millest lahendatakse ligi 90%. Lõviosa kaebustest moodustavad kodanike probleemid eelkõige sotsiaalkindlustuse (hüvitised, toetused, pensionid) ning isikute vaba liikumise (kolmandatest riikidest pärit pereliikmete viisad, elamisload) teemadel. Ettevõtjad eelistavad üldjuhul pöörduda pigem otse kohtusse või loobuvad kaebuse esitamisest. 2020. aastal esitati SOLVIT-ile vaid 135 ettevõtja kaebust.


Eesti ettevõtjad on abi saanud

Siiski julgustame ka ettevõtjaid oma piiriüleste muredega meie poole pöörduma. Näiteks oleme aidanud Eesti ettevõtjatel saada Rumeeniast tagasi käibemaksu, mille peaks direktiivi kohaselt tagastama nelja kuu jooksul, kuid millega viivitatakse aastaid. Oleme aidanud ka transpordiettevõtjaid, keda on ebaõiglaselt trahvitud näiteks selle eest, et sõidumeerik asetses veokis väidetavalt vales kohas, kuigi see oli tootja poolt nõuetekohaselt paigaldatud. Meile esitatud kaebuse asjus, kus Itaalias trahviti juhti digimeeriku andmete alusel kiiruse ületamise eest, on Euroopa Komisjon algatanud Itaalia suhtes rikkumismenetluse.

Meie poole on viimastel aastatel pöördunud mitu veoettevõtjat, keda on trahvitud seoses Poola kaubaveo seiresüsteemiga SENT. Paraku ei ole trahvi hilisem vaidlustamine SOLVIT-i kaudu kahjuks tulemusi andnud, kuna tegemist on Poolas kehtestatud riigisisese süsteemiga ning otsene seos Euroopa Liidu õigusega puudub. Samas mõjutab selline kaupade deklareerimiskohustus otseselt kaupade vaba liikumist Euroopa Liidus.

Rohkem infot SOLVIT-i ja Eesti keskuse poolt lahendatud juhtumite kohta saate aadressil https://ttja.ee/siseturu-probleemide-lahendamine.

SOLVIT-ile saab kaebuse esitada elektroonselt, täites kaebuse vormi ja valides teise variandi „Lahendage EL-i õigustega seotud probleemid riigiasutusega (üksikisikud ja ettevõtted)“.

Autor:
Janne Änilane
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet
SOLVIT-keskus
Endla 10a, 10122 Tallinn
667 2121, 620 1723
solvit.eesti@ttja.ee

Med2Meet 2022: virtuaalne tervishoiu valdkonna kontaktkohtumiste üritus

Olete oodatud osalema virtuaalsel tervishoiu valdkonna kontaktkohtumiste üritusel, et leida uusi kasulikke ärikontakte, töövõtjaid, vahetada teavet ja koguda kogemusi meditsiinitööstuse viimaste turusuundumuste kohta ja palju muud. Tulge osalema ja tutvustage läbi koostööprofiili avaldamise/ ja kontaktkohtumiste – oma tooteid, projekte, teenuseid või ettevõtte vajadusi.

Fookusteemad

Meditsiiniseadmed Ja -seadmed

Isikukaitsevahendid

Ortopeedia

Hambaravi

Meditsiiniline mööbel

Diagnostika

Lisainfo ja üritusele registreerimine avatud kuni 20.04.2022 aadressil https://med2meet2022.b2match.io/

Textile Connect 2022: tekstiili ja jalatsitööstuse kontaktkohtumiste üritus

4.-6. mai 2022: online platvormil

Olete oodatud Textile Connect kontaktide loomise platvormile, mis ühendab tootmispartnereid otsivaid ettevõtteid ja disainereid tekstiili- ja jalatsitööstuse tootjate, teenusepakkujate ja tarnijatega. Samuti võimaldab luua otsekontakte ostjate ja tarnijate koostöö loomiseks. Aprilli alguse seisuga oli avaldatud platvormil juba 270 pakkumist. Tulge tutvuma olemasolevatega ja lisage oma pakkumine ning looge uusi ärikontakte juba täna!

Lisainfo ja tasuta osalemine avatud aadressil https://textile-connect-2022.b2match.io/

Speed-Match 2022: lennu-, raudtee- ja autotööstuse valdkonna kontaktkohtumiste üritus

27.-28. aprill 2022: online platvormil

Olete oodatud ärilisi ja tehnoloogiaalast koostööd edendavaid kasumlikke kontakte looma Speed Match platvormil. Osalema on oodatud erineva suurusega ettevõtted, klastrid, investorid, avaliku sektori esindajatest, assotsiatsioonid jt huvilised.

Lisainfo ja tasuta osalemine on avatud aadressil https://speedmatch2022.b2match.io/

Leia uued toormaterjali või allhanke partnerid – tarneahelate tugevdamise online platvorm

16.03.2022 avaldatud uute kontaktide loomiseks loodud platvormi eesmärk on aidata ettevõtetel säilitada, ümber struktureerida või asendada olemasolevaid tarneahelaid, samuti hankida toorainet, osi, komponente, või teenuseid, mida vajatakse tootmise või tegevuste jätkamiseks.

Kutsume ülesse platvormil registreerima oma ettevõte profiil ja huvid, et luua uusi koostöö kontakte ja kindlustada oma rahvusvaheline tarneahel.

Platvormi fookusvaldkonnad: põllumajandus ja toit, ehitus, digitaalne, elektroonika, energiamahukad tööstusharud, tervis, liikuvus, transport, autotööstus, tooraine, taastuv energia, tekstiil.

Platvormi loojaks Enterprise Europe võrgustik (EEN), koostöös Euroopa klastrite koostööplatvormiga, mida toetavad Euroopa Komisjon ja EISMEA.

Lisaks on jätkuvalt oodatud sisend Euroopa Komisjonile võimalike tarneahela katkestuste kohta, et ennetada ja leida lahendusi: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Platvormi kasutamise reeglitega saab tutvuda siit https://enterprise-europe.ee/wp-content/uploads/2022/03/Rules-for-SCR_Tarneahela-platvormi-reeglid-2.pdf

Lisainfo: lea@koda.ee või 604 0060


AI abil tulevikku!

Tallinna Teaduspark Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kutsuvad ettevõtteid liituma AI arenguprogrammiga, mille eesmärk on aidata ettevõtetes kasutusele võtta tehisintellekti lahendusi.
Juba 18.-19. veebruaril toimub programmi raames esimene arendusmaraton tööstusettevõtetele, et viia kokku ühelt poolt tehisintellekti väljakutseid ja vajadust omavad ettevõtted ning teisalt lahenduste pakkujad. Arendusmaratonile on oodatud väljakutsete pakkujatena ettevõtted, kelle protsesse (nt tootmises, kliendihalduses, tootearenduses või mujal) võiks tehisintellekti lahendusega tõhusamaks ja kestlikumaks muuta. Parimatele projektidele jagatakse ka pilootprojekti rahastust. Osavõtt on tasuta. NB: registreerimine avatud kuni 13.02. Loe edasi →